Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Nykštaitis Alfonsas, s. Aleksandro

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 115 ap.- 116

Vardas, pavardė, tėvavardis: Nykštaitis Alfonsas, s. Aleksandro
Gimimo metai: 1913 m.
Registracijos data: 1960-05-11
Archyvinis bylos nr.: 1030
Registracinis bylos nr.: 16475
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 71
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Pečiulis“
Bylos sudarymo metai: 1959 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Pečiulis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1959 – 1960 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nes buvo išsiaiškinta, kad dalyvavo nusikaltime
Archyvinis bylos nr.: 1030
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1913 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: rentgeno prietaisų dirbtuvių meistras
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Pečiulis“ iki verbavimo, vokiečių okupacijos metais, buvo organizacijos „Geležinis vilkas“ vadu.
Papildoma informacija: Remiantis LYA saugoma Alfonso Nykštaičio baudžiamąją byla, po sovietų okupacijos jis bandė pasitraukti į vakarus. Kreipėsi į Prancūzijos konsulatą, taip pat į Vokietijos karo atašė Kaune pulkininką Justą. Šis patarė A. Nykštaičiui įsidarbinti Alytuje Raudonosios armijos kareivinių statybose buhalteriu ir palaikyti ryšį su vokiečių žvalgyba. Tačiau neįsidarbinęs Alytuje pradėjo slapstytis. 1941 m. gegužę Seirijų miestelyje organizavo pogrindinę organizaciją „Geležinis vilkas“ turėjusią kovoti prieš sovietus. Prasidėjus SSRS ir Vokietijos karui sudarinėjo sovietinių aktyvistų ir partinių veikėjų, kuriuos reikia suimti sąrašus. 1941 m. liepos vid. išvyko į Alytų kur pradėjo dirbti Alytaus aps. kriminalinės policijos viršininku. Juo dirbo iki 1943 m. rugpjūčio mėn. Po karo gavo dokumentus svetima Vanago pavarde ir įstojo į partizanų būrį, kuriame buvo iki 1945 m. spalio. Iš būrio pasitraukęs iki 1946 m. pavasario slapstėsi, bet buvo suimtas. Nuteistas 10 metų praleido lageryje. 1956 m. paleistas, bet 1960 m. vėl suimtas. KGB kaltino A. Nykštaitį dalyvavimu žydų žudynėse Dzūkijoje. Teismas nuteisė sušaudyti. Apie verbavimo aplinkybes ir agentūrinę veiklą duomenų nerasta.