Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Moželytė Genė, d. Domo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 23 ap.-24

Vardas, pavardė, tėvavardis: Moželytė Genė, d. Domo
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1952-03-01
Archyvinis bylos nr.: 203
Registracinis bylos nr.: 1003
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 35
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Žibutė“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Kupiškio r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Žibute“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1952 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 203
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: netekėjusi
Išsilavinimas: 8 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: nedirba
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-