Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Tamašauskienė Monika, d. Mato

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 24 ap.-25

Vardas, pavardė, tėvavardis: Tamašauskienė Monika, d. Mato
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1952-09-01
Archyvinis bylos nr.: 214
Registracinis bylos nr.: 2892
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 30
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Jurgis“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Ukmergės r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Jurgis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1952 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo
Archyvinis bylos nr.: 214
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1923 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: 3 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: dirba savo ūkyje
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-