Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Dzindzaletas Alfonsas Banisovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 26 ap.-27

Vardas, pavardė, tėvavardis: Dzindzaletas Alfonsas Banisovič
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1952-03-01
Archyvinis bylos nr.: 226
Registracinis bylos nr.: 6710
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 103
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Statkus“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Šiaulių sr. valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Statkus“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1952 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nuteistas
Archyvinis bylos nr.: 226
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1923 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 2 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: sovchozo darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-