Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Urbanavičius Jonas, s. Balio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 26 ap.-27

Vardas, pavardė, tėvavardis: Urbanavičius Jonas, s. Balio
Gimimo metai: 1913 m.
Registracijos data: 1952-03-01
Archyvinis bylos nr.: 228
Registracinis bylos nr.: 4221
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 22
Kategorija ir pseudonimas: informatorius „Uran“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Joniškio r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Uran“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1952 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 228
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1913 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 3 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Šaltiniai:

-