Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Jakutis Benediktas, s. Vlado

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 26 ap.-27

Vardas, pavardė, tėvavardis: Jakutis Benediktas, s. Vlado
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1952-04-01
Registracinis bylos nr.: 590
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 34
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Zorkij“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Radviliškio r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Šaltiniai:

-