Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Žeberskis Albertas, s. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 27 ap.-28

Vardas, pavardė, tėvavardis: Žeberskis Albertas, s. Prano
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1954-03-21
Archyvinis bylos nr.: 236
Registracinis bylos nr.: 2466
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 60
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Drąsuolis“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MVD Klaipėdos m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Drąsuolis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo
Archyvinis bylos nr.: 236
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevedęs
Išsilavinimas: 6 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Dalyvaujant agentui „Drąsuolis“ likviduota 12 ir suimti 5 banditai

Šaltiniai:

-