Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Leškus aclovas, s. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 27 ap.-28

Vardas, pavardė, tėvavardis: Leškus aclovas, s. Prano
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1954-02-16
Archyvinis bylos nr.: 239
Registracinis bylos nr.: 1681
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 47
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Pranas“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MVD Kėdainių r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Pranas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: neturėta kur toliau panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 239
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: Tardymo izoliatoriaus prižiūrėtojas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Pranas“ aktyviai dalyvavo išaiškinant ginkluoto nacionalistinio pogrindžio dalyvius