Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Melnik Nikolai Pavlovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 27 ap.-28

Vardas, pavardė, tėvavardis: Melnik Nikolai Pavlovič
Gimimo metai: 1927 m.
Registracijos data: 1954-02-16
Archyvinis bylos nr.: 240
Registracinis bylos nr.: 1903
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 22
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kardan“
Bylos sudarymo metai: 1953 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MVD Šiaulių m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kardan“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1953-1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: neturėta kur toliau panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 240
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1927 m.
Tautybė: ukrainietis
Šeimyninė padėtis: nevedęs
Išsilavinimas: 7 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: vairuotojas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas – smogikas „Kardan“ dalyvavo veiksmuose likviduojant ginkluoto nacionalistinio pogrindžio kovotojus

Šaltiniai:

Buvusio saugumo organų (NKVD–NKGB–MGB–KGB) kadrinio darbuotojo ar stribo kortelė,
LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 45, kortelė Nr. 21966
Saugumo kadrinio darbuotojo tarnybos kortelė,
LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 8687