Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Venalaitytė – Pigulienė Marija, d. Kazimiero

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 28 ap.-29

Vardas, pavardė, tėvavardis: Venalaitytė – Pigulienė Marija, d. Kazimiero
Gimimo metai: 1916 m.
Registracijos data: 1952-07-01
Archyvinis bylos nr.: 245
Registracinis bylos nr.: 5701
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 172
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Snaigė“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Šiaulių sr. valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Snaigė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 245
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1916 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: -
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentė „Snaigė“ aktyviai dirbo išaiškinant ginkluoto nacionalistinio pogrindžio dalyvius

Šaltiniai:

-