Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Vendzinskas Jonas, s. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 28 ap.-29

Vardas, pavardė, tėvavardis: Vendzinskas Jonas, s. Prano
Gimimo metai: 1930 m.
Registracijos data: 1953-07-01
Archyvinis bylos nr.: 246
Registracinis bylos nr.: 779/13631
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 88
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Plienas“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MVD Alytaus r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Plienas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952-1953 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo
Archyvinis bylos nr.: 246
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1930 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevedęs
Išsilavinimas: mažai raštingas
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Plienas“ aktyviai dalyvavo likviduojant ginkluoto nacionalistinio pogrindžio dalyvius