Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kundrotas Kazys, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 3 ap-4

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kundrotas Kazys, s. Jono
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1948-10-22
Archyvinis bylos nr.: 26
Registracinis bylos nr.: 12226
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 87
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Saulėtikis“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Klaipėdos aps. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Saulėtikis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946-1947 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: suimtas
Archyvinis bylos nr.: 26
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1926 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevędes
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: mokytojas
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos:

LSSR MGB agentas „Saulėtikis“ nuo 1945 m. palaikė ryšius su buržuazinių nacionalistų gaujos nariais. 1947 m. lapkritį dalyvavo nužudant sovietinį aktyvistą – Klaipėdos m. inspektorių Jonauską už ką buvo nuteistas 25 metų laisvės atėmimo bausme. Agentas „Saulėtikis“ darbe užsirekomendavo teigiamai. Jo pateiktų duomenų pagrindu sunaikinta didelė lietuvių buržuazinių nacionalistų gauja.

Papildoma informacija:

K. Kundrotas buvo užverbuotas 1946 m. MGB Biržų aps. sk. Pagal jo duomenis likviduotas Antanaičio partizanų būrys, nužudyta ir suimta 20 žmonių. Paaiškėjus, kad agentui kyla grėsmė, jis perkeltas į Klaipėdą. Ten įdarbintas Klaipėdos miesto švietimo skyriuje. Po perkėlimo vengė bendradarbiavimo su saugumu.1947 m. rugpjūtį pas agentą „Saulėtikis“ atėjo nepažįstamas jam partizanas „Stepas“, kuris pasakė, kad K. Kundrotas įtariamas bendradarbiavimu su MGB ir norėdamas išpirkti savo kaltę, turi nužudyti sovietinį aktyvistą Jonauską.K. Kundrotas užduotį įvykdė1947-11-18. Įtariant žmogžudystę buvo suimtas ir nuteistas 25 metams.