Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Smirnov Piotr Ivanovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 94 ap.- 95

Vardas, pavardė, tėvavardis: Smirnov Piotr Ivanovič
Gimimo metai: 1927 m.
Registracijos data: 1959-01-20
Archyvinis bylos nr.: 841
Registracinis bylos nr.: 1058
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 72
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Orlov“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 4 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Orlov“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952 – 1958 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 841
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1927 m.
Tautybė: rusas
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 5 klasės
Priklausymas partijoms: SSKP
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Orlov“ buvo naudojamas operatyvinėse – karinėse priemonėse.

Papildoma informacija:

Remiantis sovietų represinių struktūrų dokumentais,Piotras Smirnovas nuo 1951 m. gegužės buvo stribas, būrio vado pavaduotojas. Atleistas 1952 m. sausio mėn. Po to užverbuotas, tačiau verbavimo aplinkybės nėra aiškios.

Šaltiniai:

Buvusio saugumo organų (NKVD–NKGB–MGB–KGB) kadrinio darbuotojo ar stribo kortelė, LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 45, kortelė Nr. 30109