Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Agentų sąrašas

Papildomas žodynėlis

Pradedame dalimis skelbti vieną iš dokumentų, kuriuos 2012 metų pradžioje Valstybės saugumo departamentas perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui. Tai KGB agentų archyvinių bylų registracijos žurnalas (toliau – žurnalas).

1987 metais pradėtame pildyti žurnale pateikti duomenys apie agentus, informatorius ir kitus slaptuosius KGB bendradarbius, verbuotus įvairiais laikotarpiais nuo 1940 iki 1979 m. Nežinoma, kokiu principu ir kokiu tikslu sudarytas šis žurnalas. Atidžiau ištyrus papildomus archyvinius ir įvairius kitus šaltinius apie sąraše esančius asmenis, nustatyta, kad dalis užverbuotųjų nedirbo kaip agentai. Manytina, kad jie sutiko bendradarbiauti tik norėdami ištrūkti iš čekistų nagų. Neatmestina tikimybė, kad kai kurie asmenys buvo įtraukti į sąrašą operatyviniais ar kompromitavimo tikslais. Sovietinis saugumas kartais (ginkluotos rezistencijos laikotarpiu net dažnai) sąmoningai skleisdavo informaciją apie žmogaus tariamą bendradarbiavimą su KGB.

Žurnale pateikti agento asmens duomenys, slapyvardis, verbavimo metai, asmenį verbavęs saugumo padalinys, archyvinės bylos numeris.

Registracijos žurnalo duomenys bus viešinami dalimis, ne daugiau kaip po dvidešimt asmenų kas dvi savaites, nes sąrašas bus specialistų kruopščiai tiriamas siekiant nustatyti kiekvieno minimo žmogaus bendradarbiavimo aplinkybes ir konkrečią veiklą. Preliminarūs sąrašo tyrimai parodė, kad asmens kaip agento įrašymas į žurnalą dar savaime nereiškia, jog užverbuotas asmuo iš tikrųjų bendradarbiavo su sovietinio saugumo struktūromis ir vykdė aktyvią agentūrinę veiklą, todėl, siekiant išvengti klaidų, bus tikrinamas kiekvienas žurnale įrašytas asmuo. Šiame žurnale yra 1669 pavardės, kas sudaro tik nedidelę slaptų bendradarbių dalį, nes jų per visą sovietmetį Lietuvoje buvo apie šimtas tūkstančių.

Siekiant kuo tiksliau ir išsamiau pateikti informaciją, šalia duomenų, pateiktų apie asmenį registracijos žurnale, bus pateikiami duomenys iš agento kortelės, taip pat duomenys iš kitų šaltinių.

Nebus skelbiamos pavardės tų asmenų, kurių tapatybės yra saugomos remiantis Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymu.


Atnaujinta 2017-10-19: Agentų pranešimų viešinimasAgentų paieška:


Nr. Pavardė, Vardas, tėvavardis Pseudonimas Gimimo data
101. Kaštalianov Leonid Semionovič „Gandras“ 1931 m.
102. Levinas Pranas, s. Antano agentas „Ąžuolas“ 1906 m.
103. Šikšnys Augustinas, s. Juozo „Neris“ 1913 m.
104. Stonkus Vaclovas, s. Bronislovo agentas „Žirnis“ 1932 m.
105. Serepinaitė Olesė, d. Bonifaco agentė „Roža“ 1924 m.
106. Kuodis Vacys, s. Juozo agentas „Petrov“ 1931 m.
107. Jakubavičiūtė Marija, d. Stanislovo agentė „Stasė“ 1925 m.
108. Cirtautienė Janina, d. Leono agentė „Juozas“ 1929 m.
109. Gladkov Michail Nikolajevič rezidentas „Bessmertnyj“ 1924 m.
110. Beniušytė Elvyra, d. Antano informatorė „Klajūnė“ 1925 m.
111. Virkštaitė Angelina, d. Bonifaco informatorė „Pempė“ 1927 m.
112. Valančiūtė Aldona, d. Stasio agentė „Strelija“ 1933 m.
113. Ramoškis Povilas, s. Antano „Perkūnas“ 1915 m.
114. Striaukas Benas, s. Prano agentas „Saviškis“ 1927 m.
115. Žemčiulis Mykolas, s. Jono agentas „Ignas“ 1922 m.
116. Batavičius Steponas, s. Antano informatorius „Tigras“ 1924 m.
117. Pechockaja Jevgenija – Barbara Marijanovna agentė „Teresa“ 1919 m.
118. Belkova Valentina, d. Kazio „Akacija“ 1919 m.
119. Novikas Vaclovas, s. Prano „Aželas“ 1920 m.
120. Liuiza Petras, s. Petro „Petras“ 1930 m
121. Stankus Jonas, s. Vandos informatorius „Tulskij“ 1926 m.
122. Klapatauskas Sigutis, s. Viktoro informatorius „Vilnis“ 1926 m.
123. Kasevičius Juozas, s. Jono Informatorius „Paulius“ 1918 m.
124. Kaniušenko Vasilij Sergejevič agentas „Kaminskij“ 1921 m.
125. Linkevičius Valentinas, s. Jono „Filippov“ 1916 m.
126. Jonušas Stasys, s. Antano agentas „Šarkas“ 1929 m.
127. Brasas Antanas, s. Leono informatorius „Stefa“ 1919 m.
128. Gabenavičiūtė – Korsakienė Jevgenija, d. Danieliaus agentė „Dulkytė“ 1923 m.
129. Anglickas Stasys, s. Juozo agentas „Žemaitis“ 1927 m.
130. Kurklietis Juozas, s. Igno informatorius „Žvirblis“ 1920 m.
131. Vilimaitis Vytautas, s. Juozo agentas „Vernij“ 1917 m.
132. Gudžinskas Sigitas, s. Juozo rezidentas „Gylys“ 1925 m.
133. Kazakauskas Balys, s. Antano informatorius „O“ 1903 m.
134. Kabanov Nikolaj Dmitrijevič agentas „Aušra“ 1924 m.
135. Kairys Juozas, s. Jono agentas „Tigras“ 1918 m.
136. Jonuškienė Liuda, d. Kazio agentė „Vilija“ 1919 m.
137. Vilgauskas Juozas, s. Antano agentas „Rimba“ 1921 m.
138. Knispelis Martynas, s. Martyno agentas „Gintaras“ 1923 m.
139. Pakalniškytė Jadvyga, d. Domo agentė „Šermukšnė“ 1928 m.
140. Antanavičius Titas, s. Kazio „Plunksna“ 1921 m.
141. Pingaitė Marija, d. Antano agentė „Roza“ 1923 m.
142. Mockevičius Jonas, s. Juozo informatorius „Drebulis“ 1920 m.
143. Sapoženikov Grigorij Gabrilovič agentas „Miša“ 1918 m.
144. Klibavičius Kazys, s. Andriaus agentas „Petraitis“ 1916 m.
145. Pociūtė Vanda, d. Petro agentė „Marytė“ 1929 m.
146. Dargis Kazys, s. Kazio „Petras“ 1930 m.
147. Grakalskis Bronius, s. Vlado informatorius „Oriol“ 1922 m.
148. Čižas Justinas, s. Prano agentas „Obelis“ 1921 m.
149. Kairytė Ona, d. Gustavo informatorė „Elsbeta“ („Elžbieta“) 1922 m.
150. Laukys Petras, s. Antano agentas „Uosis“ 1913 m.