Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Lapinskas Stasys, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 123 ap.- 124

Vardas, pavardė, tėvavardis: Lapinskas Stasys, s. Jono
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1960-12-20
Archyvinis bylos nr.: 1103
Registracinis bylos nr.: 8181
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 57
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Ignas“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Šiauliuose

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Ignas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1960 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1103
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 6 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Ignas“ pranešinėjo vertingą informaciją apie nacionalistinio pogrindžio dalyvius.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-