Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Pajuodis Jonas, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
Agentė „Silvija“ teikė informaciją apie banditus, pati dalyvavo suimant 4 banditus. Dalyvavo išaiškinant banditų rėmėjus.

Vardas, pavardė, tėvavardis: Pajuodis Jonas, s. Kazio
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1960-12-20
Archyvinis bylos nr.: 1109
Registracinis bylos nr.: 11412
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 130
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Jurgis“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Panevėžyje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Jurgis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1960 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1109
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 6 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: sandėlininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Jurgis“ padėjo sunaikinti dvi ginkluotas gaujas.
Papildoma informacija: Remiantis MGB operatyviniais dokumentais, agentas „Jurgis“ turėjo ryšių su Kreivio partizanų būrio rėmėjais ir bandė išsiaiškinti būrio bunkerių vietas.
Šaltiniai:

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1376, l. 204