Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Matiejūnienė Agota, d. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 124 ap.- 125

Vardas, pavardė, tėvavardis: Matiejūnienė Agota, d. Jono
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1960-12-20
Archyvinis bylos nr.: 1111
Registracinis bylos nr.: 8533
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 112
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Saulė“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Biržų r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Saulė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1960 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1111
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: -
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: pieno punkto vedėja
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentės „Saulė“ suteiktos informacijos pagrindu likviduoti penki banditai.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-