Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Dargužis Antanas, s. Vlado

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 124 ap.- 125

Vardas, pavardė, tėvavardis: Dargužis Antanas, s. Vlado
Gimimo metai: 1919 m.
Registracijos data: 1960-12-20
Archyvinis bylos nr.: 1112
Registracinis bylos nr.: 1925
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 91
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Dabrockas“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Panevėžyje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Dabrockas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1960 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1112
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1919 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 3 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Dabrockas“ informacijos pagrindu susekti keli baudžiamųjų būrių nariai, buvo pradedamos operatyvinės įskaitos bylos.
Papildoma informacija: Remiantis išlikusiais MGB dokumentais, agentas „Dabrockas“ pranešinėjo apie gyventojų nuotaikas sovietų valdžios atžvilgiu ir jų pažiūras. Pagal šią informaciją buvo pradedamos operatyvinio stebėjimo bylos.
Šaltiniai: LYA, f. K-18, ap. 1, b. 577, l. 57,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1374, l. 359,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1375, l. 90