Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Žaromskaitė Ona, d. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 124 ap.- 125

Vardas, pavardė, tėvavardis: Žaromskaitė Ona, d. Jono
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1961-01-03
Archyvinis bylos nr.: 1113
Registracinis bylos nr.: 14159
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 64
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Danguolė“
Bylos sudarymo metai: 1957 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Šeduvos r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Danguolė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1957 – 1960 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo tikslinga toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1113
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: parduotuvės vedėja
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Danguolė“ iki verbavimo buvo antisovietinės pogrindinės organizacijos narė, rėmė lietuvių nacionalistų gaujas, už ką 1950 metais buvo nuteista 10 metų lageryje. Agentė „Danguolė“ darbe rekomendavosi teigiamai. Ji buvo aktyviai naudojama šnipinėjant kunigus, jų atžvilgu teikė vertingą operatyvinę informaciją.
Papildoma informacija: Remiantis LYA išlikusia baudžiamąja byla, Ona Žaromskaitė 1947 m. prisijungė prie antisovietinės organizacijos „VOS“, turėjo slapyvardį „Nežinoma“. Organizacija rėmė partizanus, platino spaudą. O. Žaromskaitė dirbo ekonome pas kunigą Imbrasą, Vosiliškyje, tuometiniame Grinkiškio valsčiuje. 1949 m. rugsėjo 30 d. O. Žaromskaitė buvo suimta ir nuteista 10 metų lageryje. Apie verbavimo aplinkybes ir agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43626/3