Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Janušaitis Juozas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 124 ap.- 125

Vardas, pavardė, tėvavardis: Janušaitis Juozas, s. Antano
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1961-01-03
Archyvinis bylos nr.: 1114
Registracinis bylos nr.: 8466
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 39
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Katinas“
Bylos sudarymo metai: 1950 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Panevėžyje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Katinas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1950 – 1960 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1114
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 7 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: prekių išvežiotojas
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Katinas“ aktyviai dalyvavo čekistinėse kombinacijose prieš lietuvių nacionalistų gaujas. Jo suteiktų duomenų pagrindu buvo likviduoti du banditai. Darbe užsirekomendavo teigiamai. Jis padėjo išaiškinti nemažai ryšininkų ir rėmėjų.
Papildoma informacija: Remiantis sovietų represinių tarnybų dokumentais, agentas „Katinas“ buvo užverbuotas 1950 m. vasario mėn. Dokumentuose įvardijama, kad verbavimo priežastis „patriotinis nusiteikimas sovietų valdžios atžvilgiu“. Agentas šnipinėjo Antano Vaičekonio – Šermukšnio partizanų būrį, ieškojo kur būrys slapstosi, bandė nustatyti jo ryšininkus ir rėmėjus. Pats ryšių su partizanais neturėjo, bet bandė panaudoti žmonos tėvų ryšius. Vėliau padėjo čekistams užverbuoti savo žmoną. Agentas „Katinas“ išdavė partizaną Pipirą, kuris žuvo ir partizaną Karnavičių, kuris buvo suimtas (tikslesni šių partizanų duomenys nenustatyti).
Šaltiniai:

LYA, f. K-19, ap. 1, b. 1110, l. 80, 108-109, 209-210,
LYA, f. K-19, ap. 1, b. 1112, l. 57, 94-95.