Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kavalinas Vincas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 124 ap.- 125

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kavalinas Vincas, s. Jono
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1961-01-03
Archyvinis bylos nr.: 1116
Registracinis bylos nr.: 11948
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 42
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Nemunas“
Bylos sudarymo metai: 1944 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Alytaus r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Nemunas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1944 – 1950; 1956 – 1960 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: negalėjo dirbti
Archyvinis bylos nr.: 1116
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1922 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: zakristijonas
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Nemunas“ dirba Punios miestelio bažnyčios zakristijonu ir yra naudojamas šnipinėjant kunigus. Agentas „Nemunas“ buvo nacionalistinėje gaujoje iš kurios pasitraukė legalizuodamasis. Jo suteiktų duomenų pagrindu buvo išaiškinti keli bunkeriai, nemažai nacionalistų gaujų rėmėjų buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Dirbat su saugumo organais charakterizuotas teigiamai.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-