Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Ukanienė – Bartkutė Bronė, d. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 125 ap.- 126

Vardas, pavardė, tėvavardis: Ukanienė – Bartkutė Bronė, d. Kazio
Gimimo metai: 1916 m.
Registracijos data: 1961-01-10
Archyvinis bylos nr.: 1120
Registracinis bylos nr.: 2565
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 78
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Eglutė“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Akmenės r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Eglutė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1960 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl ligos
Archyvinis bylos nr.: 1120
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1916 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: namų šeimininkė
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentė „Eglutė“ buvo užverbuota gavus kompromituojančią informaciją, kad ji palaiko ryšius su nacionalistine gauja „Desantas“. Darbe užsirekomendavo teigiamai. Agentei netiesiogiai dalyvaujant gauja „Desantas“ buvo sunaikinta. Be to, ji pati likvidavo banditą Valionį, privertė legalizuotis banditą Bučių. Agentės „Eglutė“ naudoti metodai kovoje su nacionalistiniu pogrindžiu gali būti panaudoti mokymo tikslais.

Papildoma informacija:

Sovietų represinių struktūrų dokumentuose esama informacijos, kad agentė „Eglutė“ teikė čekistams informaciją apie partizanų būrių judėjimą ir dislokacijos vietas. Pati tiesioginio ryšio su partizanais neturėjo, bet veikė per jų ryšininkus ir rėmėjus, tuo pačiu išduodama juos MGB.