Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Miliauskas Mečislovas, s. Ksavero

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 125 ap.- 126

Vardas, pavardė, tėvavardis: Miliauskas Mečislovas, s. Ksavero
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1961-01-10
Archyvinis bylos nr.: 1122
Registracinis bylos nr.: 15013
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 105
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Neris“
Bylos sudarymo metai: 1958 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Neris“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1958 – 1960 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo prieš savo aplinką
Archyvinis bylos nr.: 1122
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1922 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 8 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: lietuvių, lenkų, vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Neris“ patrauktas bendradarbiauti su KGB organais 1958 m. gegužę po grįžimo iš įkalinimo vietos, kur atliko bausmę už bendradarbiavimą su vokiečių žvalgyba karo metu. Dirbdamas su KGB organais, „Neris“ suteikė operatyvinės informacijos apie asmenis su kuriais kartu mokėsi žvalgų mokykloje. Šioje mokykloje jis mokėsi nuo 1943 m. pab. iki 1944 birželio. Turėjo slapyvardį „Miller“. Buvo ruošiamas desantavimui į sovietinės armijos užnugarį. 1946 m. nuteistas 10 metų lageryje.

Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla Mečislovas Miliauskas 1943 m. dirbo Generalinio komisariato propagandos skyriuje. 1944 m. buvo užverbuotas į vokiečių žvalgybos mokyklą, turėjo slapyvardį „Miller“. 1946 m. vasarį suimtas ir nuteistas 20 metų lageryje. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 28684/3