Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Savulionis Algirdas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
Agento „Pitas“ suteiktos informacijos dėka buvo realizuota grupinė agentūrinė byla „Neugotonyje“ prieš antisovietinę organizaciją „Šiaurės kerštas“. Jos vadas Kišonas buvo suimtas, o likę nariai profilaktuoti, taip užkertant tolesnę veiklą.

Vardas, pavardė, tėvavardis: Savulionis Algirdas, s. Antano
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1961-01-20
Archyvinis bylos nr.: 1124
Registracinis bylos nr.: 1082
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 196
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Atlantas“
Bylos sudarymo metai: 1955 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Aktiubinsko m. sk. 2 skyrius

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Atlantas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1960 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur toliau panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1124
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1929 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis medicininis
Priklausymas partijoms: SSKP narys
Profesija ir užsiėmimas: gydytojas
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų, vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Atlantas“ buvo aktyviai naudojamas išaiškinant antisovietiškai nusiteikusius asmenis. Jo suteiktų duomenų pagrindu buvo pradėtos kelios operatyvinės įskaitos bylos nacionalistams, baudžiamojon atsakomybėn patraukti keli banditų rėmėjai, taip pat sustabdyta banditų diversija kelyje Varėna – Merkinė.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-