Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Jokantas Petras, s. Edvardo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 126 ap.- 127

Vardas, pavardė, tėvavardis: Jokantas Petras, s. Edvardo
Gimimo metai: 1927 m.
Registracijos data: 1961-02-01
Archyvinis bylos nr.: 1127
Registracinis bylos nr.: 5451
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 141
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Ryga“
Bylos sudarymo metai: 1953 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Šiauliuose

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Ryga“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1950, 1953 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: neįmanoma buvo panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1127
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1927 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Ryga“ buvo naudojamas operatyvinėse kombinacijose skirtose likviduoti ginkluotas buržuazinių nacionalistų gaujas. Jam dalyvaujant buvo likviduoti penki banditai, jų slaptavietėse rasta ir paimta ginklų ir šaudmenų. Agentas „Ryga“ buvo priverstas bendradarbiauti su KGB organais po to, kai 1950 m. jis buvo išaiškintas kaip ginkluotos gaujos rėmėjas. Jis buvo infiltruotas į būrį, bet su saugumo organais ryšius nutraukė. 1953-06-12 jis buvo suimtas kartu su kitais banditais ir ryšys buvo atnaujintas. Po to jis buvo naudojamas likviduojant banditus. Darbe užsirekomendavo teigiamai.
Papildoma informacija: Remiantis Petro Jokanto baudžiamąja byla, jis nuo 1950 m. prisijungė prie partizanų, turėjo slapyvardį „Ruonis“, priklausė Vėtros būriui, veikiančiam Radviliškio apylinkėse. Esama informacijos, kad į būrį jis buvo infiltruotas kaip MGB agentas, bet ryšį su čekistais nutraukė. 1953-06-13 karinės operacijos metu buvo suimtas kartu su Aleksu Petravičiumi – Dudeliu. Tardomas išdavė savo kovos draugus ir buvo užverbuotas ir panaudotas ieškant partizanų. Remiantis agento kortele jis dalyvavo nužudant penkis partizanus.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33843/3