Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Katinas Vytautas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33843/3

Vardas, pavardė, tėvavardis: Katinas Vytautas, s. Juozo
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1961-02-01
Archyvinis bylos nr.: 1128
Registracinis bylos nr.: 12072
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 44
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Bagdonas“
Bylos sudarymo metai: 1954 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Panevėžyje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Bagdonas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1954 – 1960 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur toliau panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1128
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: ekskavatorininkas
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Bagdonas pradėjo slaptai bendradarbiauti 1954-09-22 Vorkutinsko lageryje, kuriame kalėjo kaip buvęs nacionalistinės gaujos narys. Darbe charakterizuotas teigiamai. Agento „Bagdonas“ suteiktos informacijos dėka lageryje buvo išaiškinta lietuvių nacionalistų grupė, tarp nuteistųjų platinusi antisovietinius lapelius.
Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, Vytautas Katinas buvo suimtas 1949-06-20 kaip rezervinio būrio partizanas „Žemaitis“. 1950-01-11 nuteistas kalėti 25 metus lageryje. Esama duomenų, kad 1954 m. kalėdamas lageryje pradėjo bendradarbiauti su sovietų saugumiečiais. Iš lagerio paleistas 1956-08-16. Apie tolesnę agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41518/3