Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Norkūnas Antanas, s. Jurgio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 126 ap.- 127

Vardas, pavardė, tėvavardis: Norkūnas Antanas, s. Jurgio
Gimimo metai: 1919 m.
Registracijos data: 1961-02-01
Archyvinis bylos nr.: 1129
Registracinis bylos nr.: 11579
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 179
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Baublys“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kapsuko r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Baublys“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: neįmanoma buvo toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1129
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1919 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: mechanikas
Kalbų mokėjimas: lietuvių, vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Baublys“ buvo patrauktas slaptai bendradarbiauti su saugumo organais panaudojant kompromituojančią medžiagą apie jį kaip apie buvusį baltąjį sukilėlį karo pradžioje. Po to jis tarnavo vokiečių policijoje, o 1944 – 1946 m. buvo ginkluotoje buržuazinių nacionalistų gaujoje, po jos sunaikinimo legalizavosi. Agentas „Baublys“ buvo naudojamas operatyvinėse kombinacijose ir aštriose priemonėse skirtose likviduoti nacionalistinį pogrindį. Remiantis jo suteikta informacija buvo likviduoti 4 ginkluoti banditai, suimti keli ryšininkai ir nacionalistinių gaujų rėmėjai. Agentas „Baublys“ darbe užsirekomendavo teigiamai.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-