Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Lorenšaitis Gustav, s. Kristupo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 126 ap.- 127

Vardas, pavardė, tėvavardis: Lorenšaitis Gustav, s. Kristupo
Gimimo metai: 1895 m.
Registracijos data: 1961-02-01
Archyvinis bylos nr.: 1130
Registracinis bylos nr.: 1537
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 219
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Uland“
Bylos sudarymo metai: 1950 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Klaipėdoje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Uland“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1950 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl amžiaus
Archyvinis bylos nr.: 1130
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1895 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 8 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų, vokiečių, anglų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Uland“ teigiamai užsirekomendavo darbe, dalyvavo išaiškinant įtariamus užsienio žvalgybų agentus ir ginkluotą nacionalistinį pogrindį. Teikė operatyvinę vertę turinčią informaciją.
Papildoma informacija: Remiantis čekistų dokumentais, agentas „Uland“ iki 1943 metų dirbo įvairiuose darbuose buvusiame Klaipėdos krašte. 1943 m. vokiečiai jį mobilizavo dirbti į Pillau miestą. 1945 m. artėjant frontui pasitraukė į Liubeką. Iki 1948 m. gyveno anglų okupacinėje zonoje, dirbo garvežio mašinistu. 1948 m. tapęs bedarbiu, repatrijavo į SSRS. Čekistai tyrė „Uland“ ryšius ir nustatė, kad jis palaiko ryšį su juos dominančiais veikėjais, be to „Uland“ buvo pažįstamas su buvusiais Klaipėdos krašto politikais. MGB nusprendė „Uland“ verbuoti ir panaudoti ieškant, šnipinėjant ir sulaikant paieškomuosius. Verbuojamas elgėsi atsargiai. Po verbavimo suteikė vertingos operatyvinės informacijos. Buvo siunčiamas į repatriantų bendrabutį Klaipėdoje (buvęs viešbutis „Viktorija“), kur turėjo megzti ryšius ir rinkti informaciją.
Šaltiniai:

LYA, f. K-19, ap. 1, b. 691, l. 32-33,
LYA, f. K-19, ap. 1, b. 694, l. 2-4