Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Vainorienė Antanina, d. Kazimiero

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 126 ap.- 127

Vardas, pavardė, tėvavardis: Vainorienė Antanina, d. Kazimiero
Gimimo metai: 1918 m.
Registracijos data: 1961-02-01
Archyvinis bylos nr.: 1132
Registracinis bylos nr.: 6143
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 83
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Irena“
Bylos sudarymo metai: 1950 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Irena“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1950 – 1960 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo prieš savo aplinką
Archyvinis bylos nr.: 1132
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1918 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: medicinos sesuo
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Irena“ dirbo kartu su savo vyru agentu „Aleksandras“ ir dalyvavo priemonėse skirtose perkelti jį į užsienį, kad suklaidinti užsienio žvalgybą. Agentė „Irena“ darbe užsirekomendavo teigiamai. Jos suteiktos informacijos dėka buvo suimti ir nuteisti 8 nacionalistinio pogrindžio dalyviai. Ji taip pat dirbo su žmonėmis susijusiais su nacionalistinėmis gaujomis.
Papildoma informacija: Remiantis agento asmens bylos kortele, agentė „Irena“ veikė kartu su savo vyru agentu „Aleksandras“ (agentų registracijos žurnale nr. 647).
Šaltiniai: LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka 38a, kort. 663-665