Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kiburis Mečys, s. Stasio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 126 ap.- 127

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kiburis Mečys, s. Stasio
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1961-02-21
Archyvinis bylos nr.: 1134
Registracinis bylos nr.: 6642
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 50
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Junčys“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Junčys“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo prieš savo aplinką
Archyvinis bylos nr.: 1134
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1923 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Junčys“ patrauktas slaptam bendradarbiavimui su saugumo organais 1945-07-12 po jo išėjo iš buržuazinių nacionalistų gaujos, kurioje buvo 1944 – 1945 metais. Agentas teigiamai užsirekomendavo darbe. Jo suteiktų duomenų pagrindu buvo likviduoti ginkluoti banditai Žukauskas ir Bartasevičius, suimta banditų ryšininkė Pupkienė. Tuo buvo užkirstas kelias tolesnei jų veiklai.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-