Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Budnikienė – Zikienė Michalina, d. Petro

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 127 ap.- 128

Vardas, pavardė, tėvavardis: Budnikienė – Zikienė Michalina, d. Petro
Gimimo metai: 1913 m.
Registracijos data: 1961-03-01
Archyvinis bylos nr.: 1136
Registracinis bylos nr.: 2905
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 32
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Joanna“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Joanna“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: agentas nenorėjo toliau bendradarbiauti
Archyvinis bylos nr.: 1136
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1913 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: našlė
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: medicinos sesuo
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Joanna“ teikė daug vertingos medžiagos apie paieškomus buvusius oficialius buržuazinės santvarkos ir nacių okupacijos meto policijos ir kriminalinės policijos bendradarbius. Nustatyta, kad kai kurie iš jų gyvena užsienyje. Agentė patraukta bendradarbiauti su saugumo organais panaudojus kompromituojančią medžiagą, kad ji nacių okupacijos metu dirbo politinės ir kriminalinės policijos Kaune kadrų skyriaus sekretore.
Papildoma informacija: Remiantis išlikusiais KGB dokumentais, agentė „Joanna“ buvo naudojama šnipinėti ir teikti informaciją apie savo aplinkos žmones.
Šaltiniai: LYA, f. K-18, ap. 1 b. 109, l. 133