Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Sadauskas Vladas, s. Vlado

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 127 ap.- 128

Vardas, pavardė, tėvavardis: Sadauskas Vladas, s. Vlado
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1961-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1138
Registracinis bylos nr.: 6376
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 107
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Gegutė“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Ariogalos r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Gegutė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: neįmanoma buvo toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1138
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1923 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 2 klasės pradinėje mokykloje
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Gegutė“ patrauktas bendradarbiauti su saugumo organais panaudojus kompromituojančią jį medžiagą dėl to sąsajų su buržuazinių nacionalistų ginkluotomis gaujomis 1944 – 1945 metais. Iš pogrindžio išėjo legalizuodamasis, bet ryšius palaikė ir toliau. Po verbavimo „Gegutė“ buvo naudojamas naikinant nacionalistinį pogrindį. Agentas teigiamai užsirekomendavo darbe. Jis sugebėjo užsitarnauti banditų rėmėjų pasitikėjimą ir teikė vertingą informaciją apie banditų slapstymosi vietas, ko pasėkoje jie buvo likviduoti.

Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-