Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Karasevičius Vincas, s. Vinco

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 127 ap.- 128

Vardas, pavardė, tėvavardis: Karasevičius Vincas, s. Vinco
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1961-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1139
Registracinis bylos nr.: 9108
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 61
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Varnas“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kalvarijos r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Varnas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo tikslinga toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1139
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: 4 klasės pradinėje mokykloje
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agento „Varnas“ veiklos dėka baudžiamojon atsakomybėn patraukti keli ginkluotų lietuvių buržuazinių nacionalistų gaujų rėmėjai, tuo užkertant kelią jų tolesnei kenkėjiškai veiklai. Agentas „Varnas“ darbe užsirekomendavo teigiamai.

Papildoma informacija:

Remiantis LYA išlikusiais MGB operatyviniais dokumentais, agentą „Varnas“ čekistai naudojo ieškodami besislapstančių žmonių, antai, dalyvavo P. Narušio, gyvenusio išeivijoje ir palaikiusio ryšius su VLIK, paieškose (sekė ar jis negrįš į gimtąjį kaimą).

Šaltiniai:

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1175, l. 14