Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Lapinskas Edvardas, s. Stasio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 127 ap.- 128

Vardas, pavardė, tėvavardis: Lapinskas Edvardas, s. Stasio
Gimimo metai: 1912 m.
Registracijos data: 1961-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1140
Registracinis bylos nr.: 5284
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 62
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Arklys“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Ukmergės r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Arklys“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo sąlygų toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1140
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1912 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: 3 klasės pradinėje mokykloje
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Arklys“ teikiamos informacijos pagrindu buvo suimti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn nacionalistinio pogrindžio atstovas Kareckas, o bunkeryje gyvi suimti buržuazinių nacionalistų ginkluotų gaujų nariai „Diemedis“ ir „Audra“. Agentas „Arklys“ patrauktas bendradarbiauti su saugumo organais panaudojus medžiagą apie tai, kad jis karo metais buvo įstojęs į vokiečių baudžiamąjį būrį ir dalyvavo suimant tarybinius piliečius, o taip pat apie tai, kad 1944 m. jis priklausė lietuvių buržuazinių nacionalistų gaujai.
Papildoma informacija: Remiantis išlikusiais čekistų dokumentais, agentas „Arklys“ vokiečių okupacijos metu tarnavo Policijos batalionuose. Buvo įtariamas prisidėjęs prie masinių gyventojų žudynių, bet šie faktai nebuvo patikrinti. Po karo agentas buvo trumpai prisijungęs prie partizanų, bet legalizavosi. Užverbuotas 1951 m. rugpjūtį. MGB pranešinėjo apie pažįstamus gyventojus remiančius partizanus.
Šaltiniai: LYA, f. K-1, ap. 1, b. 3943, l. 11,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 3972, l. 17