Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Matiušaitienė – Žalytė Genovaitė, d. Vinco

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 127 ap.- 128

Vardas, pavardė, tėvavardis: Matiušaitienė – Žalytė Genovaitė, d. Vinco
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1961-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1141
Registracinis bylos nr.: 17752
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 101
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Klajūnė“
Bylos sudarymo metai: 1950 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Klajūnė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1950 – 1956; 1958 – 1961 metai
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma toliau panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1141
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: nebaigtas vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Klajūnė“ pradėjo bendradarbiauti su saugumo organais panaudojus kompromituojančią ją medžiagą dėl ryšių su buržuazinių nacionalistų ginkluotų gaujų nariais. Kaip agentė buvo sėkmingai naudojama išaiškinant banditus ir jų rėmėjus. Agentė „Klajūnė“ darbe užsirekomendavo teigiamai, suteikė medžiagos apie banditų slapstymosi vietas. Sėkmingai buvo naudojama kaip kameros agentė.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-