Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bedorfas Richardas, s. Danieliaus

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 127 ap.- 128

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bedorfas Richardas, s. Danieliaus
Gimimo metai: 1907 m.
Registracijos data: 1961-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1142
Registracinis bylos nr.: 3096
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 123
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kęstutis“
Bylos sudarymo metai: 1940 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kęstutis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1940 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1142
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1907 m.
Tautybė: vokietis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: tarnautojas
Kalbų mokėjimas: vokiečių, lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Kęstutis“ suteiktos informacijos dėka buvo suimti aktyvūs vokiečių rėmėjai ir kai kurie antisovietinio centro „Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto“ nariai. „Kęstutis“ buvo infiltruotas į Lietuvos vokiečių organizaciją „Kulturferband“, kurią hitlerininkai naudojo žvalgybos tikslais. „Kęstutis“ apie minėtas organizacijas teikė vertingą operatyvinę informaciją. „Kęstutis“ buržuazinės valdžios metais buvo aktyvus socialdemokratų partijos veikėjas. 1927 m. jis dalyvavo vadinamame Tauragės puče, už ką karinio teismo buvo nuteistas mirti. Vėliau bausmė pakeista kalėjimu iki gyvos galvos. 1931 m. jis buvo amnestuotas ir iš kalėjimo paleistas. 1945 m. agento suteiktos informacijos dėka Berlyne buvo susekti karo nusikaltėliai.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-