Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Pranckevičius Bernardas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 127 ap.- 128

Vardas, pavardė, tėvavardis: Pranckevičius Bernardas, s. Juozo
Gimimo metai: 1916 m.
Registracijos data: 1961-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1143
Registracinis bylos nr.: 7090
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 49
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Petrov“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Petrov“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1143
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1916 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės pradinėje mokykloje
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: miškininkas
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Petrov“ darbe užsirekomendavo teigiamai: elgėsi konspiratyviai, rodė iniciatyvą, drąsą. Jo suteiktos informacijos pagrindu buvo likviduoti du banditai, o vienas banditas suimtas. „Petrov“ buvo užverbuotas panaudojus kompromituojančią medžiagą, kad jis iki 1945 m. buvo gaujoje, o po to legalizavosi ir atidavė ginklą.
Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, Bernardas Pranckevičius slapstydamasis nuo šaukimo į Raudonąją armiją prisijungė prie partizanų. Vadovavo partizanų būriui, turėjo slapyvardį „Žaibas“. 1946 m. sausio 14 d. buvo suimtas, bet 1946 m. gruodį paleistas ir bylos tyrimas nutrauktas. Verbavimo aplinkybės neaiškios. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P9092