Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Skrickis Viktoras, s. Tado

Duomenys iš registracijos žurnalo
Agento „Kuraitis“ suteiktos informacijos dėka, 1949 – 1950 m. buvo likviduota ginkluota buržuazinių nacionalistų gauja, vadovaujama „Partizano“. Agentas „Kuraitis“ darbe užsirekomendavo teigiamai.

Vardas, pavardė, tėvavardis: Skrickis Viktoras, s. Tado
Gimimo metai: 1918 m.
Registracijos data: 1961-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1146
Registracinis bylos nr.: 6231
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 90
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Lukas“
Bylos sudarymo metai: 1953 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Tauragėje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Lukas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1953 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1146
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1918 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Lukas“ suteiktos informacijos dėka buvo susekti ir suimti 4 banditų ryšininkai bei suimtas gaujos vadas Palubeckas. Agentas užverbuotas panaudojant kompromituojančią jį medžiagą dėl ryšių su nacionalistiniu pogrindžiu.
Papildoma informacija: Remiantis MGB dokumentais, Viktoras Skrickis buvo Juozo Palubecko – Simo vadovaujamų partizanų ryšininkas. Turėjo ryšio punktą, rėmė partizanus, tiekė jiems medikamentus. MGB išsiaiškinus, kad V. Skrickis palaiko ryšį su partizanais, jis 1953 m. kovo 4 d. buvo suimtas ir po tardymo užverbuotas bei MGB Kauno sr. Valdybos 2-N skyriaus panaudotas J. Palubecko – Simo paieškose. Šio ir kitų agentų išdavystėmis partizanas Simas buvo suimtas ir neatlaikęs tardymų išdavė Jono Žemaičio – Vytauto slaptavietę.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 26405/3