Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Mirijauskas Juozas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 128 ap.- 129

Vardas, pavardė, tėvavardis: Mirijauskas Juozas, s. Juozo
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1961-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1147
Registracinis bylos nr.: 2574
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 57
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Musevičius“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kalvarijos r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Musevičius“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo tikslinga toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1147
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1929 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 3 klasės pradinėje mokykloje
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Musevičius“ suteiktos informacijos dėka suimtas vienas ginkluotos buržuazinių nacionalistų gaujos narys, taip pat sulaikyti keli rėmėjai. Agentas užverbuotas kaip buvęs banditas.
Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, Juozas Mirijauskas 1945 metais prisijungė prie partizano Lakūno vadovaujamų partizanų veikiančių tuometėse Lazdijų ir Marijampolės apskrityse. Turėjo slapyvardį „Patrimpas“. 1945 m. gegužę dalyvavo Kalniškės mūšyje. Po jo bijodamas represijų, pasitraukė iš partizanų ir išvyko į Marijampolę. Įstojo į Marijampolės mokytojų seminariją kur pradėjo mokytis 1945 m. rugsėjį. 1947 m. gegužę kartu su broliu Vytautu (taip pat buvusiu partizanu) buvo užverbuotas. Nuo čekistų užduočių atsisakė, slapstėsi nuo susitikimų. 1949 m. liepą abu broliai buvo suimti ir nuteisti 10 metų lageryje. “Musevičius“ iš agentūrinio tinklo išbrauktas nebuvo iki 1961 metų.