Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Narbutas Pranas, s. Petro

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 128 ap.- 129

Vardas, pavardė, tėvavardis: Narbutas Pranas, s. Petro
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1961-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1148
Registracinis bylos nr.: 1220
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 308
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Vaidila“
Bylos sudarymo metai: 1953 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Vaidila“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1953 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo tikslinga toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1148
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1923 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: 2 klasės pradinėje mokykloje
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Vaidila“ darbe užsirekomendavo teigiamai, rodė sumanumą ir apsukrumą. Jam padedant ir dalyvaujant likviduota 10 lietuvių buržuazinių nacionalistų. Bendradarbiauti pradėjo po to, kai 1953 m. jis buvo suimtas kaip banditas. Gaujoje jis ėjo ūkio dalies viršininko pareigas. Turėjo banditišką slapyvardį „Rolandas“.
Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, Pranas Narbutas nuo 1950 m. prisijungė prie Kęstučio apygardos, Vaidoto rinktinės partizanų, turėjo slapyvardį „Rolandas“. Buvo Vaidoto rinktinės štabo ūkio dalies viršininkas. 1953-04-16 operacijos metu buvo suimtas gyvas. Po tardymo buvo užverbuotas ir panaudotas kartu su agentais smogikais klasta apgaunant partizanus ir juos suimant arba likviduojant. 1953 m. naktį iš gegužės 23 į 24 d. „Vaidila“ kartu su agentais smogikais dalyvavo suimant Vaidoto rinktinės, Mindaugo būrio vadą Juozą Palubecką. Tikėtina, kad dalyvavo ir operacijoje, kurioje buvo suimtas Lietuvos partizanų vadas Jonas Žemaitis – Vytautas. Viso „Vaidila“ dalyvavo bent 7 operacijose, kuriose buvo suimti arba nužudyti Lietuvos partizanai.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 26124/3,
LGGRT Centro archyvas