Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kutkaitis Osvaldas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 128 ap.- 129

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kutkaitis Osvaldas, s. Juozo
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1961-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1150
Registracinis bylos nr.: 11406
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 81
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Volk“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Volk“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1952 m.; 1954 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma toliau panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1150
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1926 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 7 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: traktoristas
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Volk“ užverbuotas dėl kompromituojančios jį medžiagos, kad jis nacių okupacijos metu buvo konclagerio prižiūrėtojas Kazlų Rūdos rajone. Šiame lageryje buvo laikomos moterys, rusės. Agento informacijos dėka, 1949 m. buvo likviduoti du ginkluoti lietuvių nacionalistai ir suimti du aktyvūs rėmėjai.

Papildoma informacija:

Osvaldas Kutkaitis nuo 1948 m. buvo stribas Kazlų Rūdos liaudies gynėjų būryje. Atleistas 1949 m. birželį (kitur rašoma, kad atleistas 1949 m. gruodžio mėnesį). Verbavimo aplinkybės neaiškios. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.

Šaltiniai:

Buvusio saugumo organų (NKVD–NKGB–MGB–KGB) kadrinio darbuotojo ar stribo kortelė, LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 45, kortelė Nr. 5591; 18384