Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Garuolis Jonas, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 129 ap.- 130

Vardas, pavardė, tėvavardis: Garuolis Jonas, s. Kazio
Gimimo metai: 1914 m.
Registracijos data: 1961-04-12
Archyvinis bylos nr.: 1154
Registracinis bylos nr.: 9074
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 50
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Šarūnas“
Bylos sudarymo metai: 1954 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Rokiškio r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Šarūnas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1954 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1154
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1914, 1916 m. (past. taip kortelės įraše)
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: mažaraštis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: miško ūkio darbininkas
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Šarūnas“ užverbuotas išsiaiškinus apie jo ryšius su lietuvių buržuazinių nacionalistų ginkluotomis gaujomis. Agentas teigiamai užsirekomendavo darbe. Teikė operatyvinės vertės turinčią informaciją. Jo suteiktos informacijos pagrindu buvo išaiškinti keli nacionalistinės „Stumbro“ gaujos ryšininkai, rasti du šaunamieji ginklai.
Papildoma informacija: Remiantis čekistų operatyviniais dokumentais, agentas „Šarūnas“ buvo paskirtas šnipinėti Rokiškio apylinkėse esančių bažnyčių kunigus ir pranešinėti apie jų pokalbius, pažiūras, veiklą.
Šaltiniai: LYA, f. K-11, ap. 1, b. 2813, l. 15, 30,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 2817, l. 49