Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Stravinskienė – Vaitulionytė Aldona, d. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 129 ap.- 130

Vardas, pavardė, tėvavardis: Stravinskienė – Vaitulionytė Aldona, d. Jono
Gimimo metai: 1927 m.
Registracijos data: 1961-04-12
Archyvinis bylos nr.: 1156
Registracinis bylos nr.: 6440
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 122
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Tulpė“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Lazdijų r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Tulpė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1156
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1927 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: našlė
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietė
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Tulpė“ teigiamai užsirekomendavo darbe, buvo aktyviai naudojama išaiškinant nacionalistines gaujas. „Tulpė“ įtikino savo brolį, gaujos narį, kad slapta susitiktų su KGB operatyviniu darbuotoju. Susitikimo metu jis buvo patrauktas slapta bendradarbiauti su saugumu. Jo suteiktos informacijos dėka likviduoti keli banditai. „Tulpė“ užverbuota kaip palaikiusi ryšius su banditais.
Papildoma informacija: Remiantis čekistiniais dokumentais, Aldona Vaitulionytė, agentė „Tulpė“ buvo partizano Antano Vaitulionio – Lakūno sesuo. Užverbuota, ji sekė partizanus, įkalbėjo brolį pasiduoti čekistams. Brolio A. Vaitulionio, agento „Neris“ (agentų registracijos žurnale nr. 548) išdavysčių dėka žuvo septyni partizanai, nemažai buvo suimta.
Šaltiniai:

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 448, l. 48,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1046, l. 16, 77,
Gintaras Šidlauskas. Smogiko atsiminimai – „klasika“