Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bugenis Viktoras, s. Povilo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 129 ap.- 130

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bugenis Viktoras, s. Povilo
Gimimo metai: 1914 m.
Registracijos data: 1961-04-12
Archyvinis bylos nr.: 1157
Registracinis bylos nr.: 6418
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 56
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Gracius“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Lazdijų r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Gracius“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1157
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1914 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 3 klasės pradinėje mokykloje
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Gracius“ užverbuotas bendradarbiauti su sovietų saugumo organais dėl jo ryšių su lietuvių nacionalistiniu pogrindžiu. Jis turėjo įrengęs banditų bunkerį. Agento „Gracius“ suteiktos informacijos dėka, Pluščių miške buvo likviduoti 4 banditai . „Gracius“ darbe užsirekomendavo teigiamai, aktyviai dalyvavo nacionalistinių gaujų ir jų rėmėjų sekime.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-