Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Balčiūnas Mykolas, s. Mykolo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 129 ap.- 130

Vardas, pavardė, tėvavardis: Balčiūnas Mykolas, s. Mykolo
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1961-04-12
Archyvinis bylos nr.: 1158
Registracinis bylos nr.: 8502
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 76
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Gaidys“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Biržų r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Gaidys“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dezinformatorius
Archyvinis bylos nr.: 1158
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės pradinėje mokykloje
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Gaidys“ suteiktos informacijos dėka, buvo likviduoti du ginkluotų nacionalistinių gaujų nariai, baudžiamojon atsakomybėn patraukti 7 banditų rėmėjai ir ryšininkai. Agentas „Gaidys“ pirmais savo bendradarbiavimo su saugumo organais metais, darbe užsirekomendavo teigiamai.
Papildoma informacija: Remiantis išlikusiais čekistų operatyviniais dokumentais, Mykolas Balčiūnas, agentas „Gaidys“ buvo naudojamas išaiškinti partizanus, taip pat jų ketinimus ir slaptavietes. Agentas buvo naudojamas „tamsoje“ su kitu agentu, t.y. nežinant, kad asmuo su kuriuo bendrauja taip pat užverbuotas. Nepasitikėdami agentais, tokiu būdu čekistai, tikrindavo juos ir jų teikiamas žinias.
Šaltiniai: LYA, f. K-11, ap. 1, b. 860, l. 145-147