Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Pikšrys Juozas, s. Vinco

Duomenys iš registracijos žurnalo
Agentas „Antanas“ užverbuotas slaptam bendradarbiavimui su saugumo organais, panaudojus kompromituojančią jį medžiagą apie jo tarnavimą 1944 m. vokiečių statytinio generolo Plechavičiaus armijoje. „Antanas“ pirmais metais bendradarbiaujant su saugumo organais užsirekomendavo teigiamai. Jo suteiktos informacijos dėka buvo sulaikyti banditai Šiginas ir Mockus. Pradedant nuo 1953 m. „Antanas“ bendradarbiauti atsisakydavo, dėl to 1961 m. iš agentūrinio tinklo išbrauktas.

Vardas, pavardė, tėvavardis: Pikšrys Juozas, s. Vinco
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1961-05-03
Archyvinis bylos nr.: 1162
Registracinis bylos nr.: 8006
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 47
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Repin“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kėdainių r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Repin“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: iššifruotas
Archyvinis bylos nr.: 1162
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: 6 klasės
Priklausymas partijoms: -
Profesija ir užsiėmimas: muzikos ir dainavimo mokytojas
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Repin“ suteiktos informacijos pagrindu buvo pradėtos ir realizuotos agentūrinės bylos „Restauratoriai“ ir „Vytis“ prieš antisovietinių pogrindžio organizacijų narius.
Papildoma informacija: Remiantis sovietų specialiųjų tarnybų dokumentais, agentas „Repin“ pranešinėjo MGB – KGB informaciją apie savo pažįstamus, savo aplinkos žmones, taip pat atlikdavo čekistų duodamas užduotis. Jo suteiktos informacijos pagrindu buvo pradėtos stebėjimo bylos penkiems asmenims, tarp jų gimnazistams ir kunigui. „Repin“ išdavė ir antisovietinius atsišaukimus platinusį savo brolį Julių Pikšrį, kuris prieš tai buvo teistas.
Šaltiniai:

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1337, l. 23,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1088, l. 127, 132,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1090, l. 48-49, 192-197, 199, 205, 208-212, 216, 240a