Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Dubietienė Anelė, d. Motiejaus

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 130 ap.- 131

Vardas, pavardė, tėvavardis: Dubietienė Anelė, d. Motiejaus
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1961-05-03
Archyvinis bylos nr.: 1163
Registracinis bylos nr.: 3984
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 86
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Liepa“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Utenos r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Liepa“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1163
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: mokytoja
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentės „Liepa“ suteiktos informacijos pagrindu likviduota teroristinė lietuvių buržuazinių nacionalistų gauja (trys asmenys), tuo nutraukiant jų tolesnę kenkėjišką veiklą. Agentė „Liepa“ darbe užsirekomendavo teigiamai.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-