Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bukauskas Albertas, s. Kosto

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 130 ap.- 131

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bukauskas Albertas, s. Kosto
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1961-05-20
Archyvinis bylos nr.: 1165
Registracinis bylos nr.: 16576
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 130
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Žaibas“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Klaipėdoje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Žaibas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1165
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1926 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės pradinėje mokykloje
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: tarnautojas
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Žaibas“ suteiktos informacijos pagrindu likviduotas 31 ginkluotų nacionalistinių gaujų narys, nemažai banditų ryšininkų patraukta baudžiamojon atsakomybėn. „Žaibas“ buvo infiltruotas į nacionalistinę gaują kuriai vadovavo Želvys, iš šios gaujos agento suteiktos informacijos pagrindu sunaikinti 3 banditai, suimti keli LLA nariai. Priemonės rengtos kovojant su nacionalistiniu pogrindžiu, kuriose dalyvavo agentas „Žaibas“ galima naudoti mokymo tikslais. Agentas „Žaibas“ dirbdamas užsirekomendavo teigiamai, rodė iniciatyvą, sumanumą, buvo ryžtingas. Nuo 1947 m. rugsėjo dirbdamas agentūrinėje grupėje dalyvavo likviduojant 9 banditus, o nuo 1950 m. spalio dalyvavo likviduojant 19 ir suimant 7 banditus.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-