Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Gudžiūnaitė Antosė, d. Bernardo

Duomenys iš registracijos žurnalo
Agentas „Kovas“ dalyvavo likviduojant du ginkluotos nacionalistinės „Kabelio“ gaujos narius. Agentas darbe užsirekomendavo teigiamai, buvo perkeltas į nelegalią padėtį ir įsiliejo į agentų – smogikų grupę. Jo suteiktos informacijos pagrindu nuteistas banditų ryšininkas. Agentas užverbuotas panaudojus kompromituojančią jį medžiagą, kad 1941 – 1945 metais jis tarnavo Vokietijos armijoje. Agentas dibo poroje su agentu „Tiesa“.

Vardas, pavardė, tėvavardis: Gudžiūnaitė Antosė, d. Bernardo
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1961-05-20
Archyvinis bylos nr.: 1167
Registracinis bylos nr.: 6393
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 98
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Mituva“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Ariogalos r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Mituva“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1167
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1929 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: netekėjusi
Išsilavinimas: 4 klasės pradinėje mokykloje
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: namų šeimininkė
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentės „Mituva“ suteiktos informacijos pagrindu buvo likviduoti du nacionalistinės gaujos nariai. Trys banditų ryšininkai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn. „Mituva“ darbe užsirekomendavo teigiamai.
Papildoma informacija: Remiantis sovietų represinių struktūrų dokumentais, agentė „Mituva“ pranešinėjo čekistams apie partizanus, jų dislokacijos vietas. Pagal gautą informaciją MGB rengė pasalas, jų metu bandė suimti arba nužudyti partizanus. „Mituva“ pranešinėjo ir apie savo aplinkos žmones, taip pat šnipinėjo ir MGB teikė informaciją apie tuometinį Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios kunigą Kazį Lapinską, kurį sovietų saugumas sekė.
Šaltiniai:

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 361, l. 28,
LYA, f. K-19, ap. 1, b. 565, l. 111-112,
LYA, f. K-19, ap. 1, b. 569, l. 3, 49, 309