Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Trunys Alfonsas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 130 ap.- 131

Vardas, pavardė, tėvavardis: Trunys Alfonsas, s. Juozo
Gimimo metai: 1903 m.
Registracijos data: 1961-06-11
Archyvinis bylos nr.: 1168
Registracinis bylos nr.: 4209
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 60
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Ratelnikas“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Alytaus r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Ratelnikas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1168
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1903 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 3 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: miškininkas
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų, lenkų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Ratelnikas“ patrauktas bendradarbiauti su sovietų saugumu panaudojus kompromituojančią medžiagą dėl jo ryšių su buržuazinių nacionalistų gaujomis. Jis taip pat priėmė prižiūrėti banditų vado „Kregždės“ sūnų. Pagal agento „Ratelnikas“ suteiktą informaciją, 1949 m. lapkritį likviduoti 9 banditai, o 1952 m. dar 5 banditai. Agentas darbe užsirekomendavo teigiamai. Slaptame darbe jis buvo sąžiningas, aktyvus ir protingas.
Papildoma informacija: Remiantis LYA saugomais MGB – KGB dokumentais, agentas „Ratelnikas“ pranešinėjo apie partizanus, kurie veikė Kalesninkų miškuose, Alytaus aps.
Šaltiniai: LYA, f. K-19, ap. 1, b. 564, l. 15